Kundpolicy

Vi ställer mycket höga krav på oss själva gentemot våra kunder - vår kundpolicy

 

Vi skall agera som om vi vore partners eller kompanjoner

 

 • Kundens mål och ambitioner är ytterst våra mål och ambitioner.

  Det är bara när det leder till kundens framgång som vi kan kalla

  vår insats för en framgång

   

 • Vi använder hela tiden allt vårt kunnande för att stödja kunden på ett för kunden optimalt sätt

   

 • Vi skall inte åta oss uppdrag om vi inte är övertygade om att detta är lönsamt för kunden.

Börjar vi tvivla under uppdragets gång skall detta omedelbart kommuniceras med kunden

och vi skall vara beredda att omedelbart avbryta uppdraget

 

 • Vår tillgänglighet för kunden skall så långt som är möjligt vara av typen 24/7

 

 • Vi efterlever fullständig sekretess när det gäller kundinformation

 

 • Vi agerar med stor integritet och som goda förebilder i våra kontakter med kund och dennes personal

 

 

Kundnöjdhet är vår kompromisslösa ledstjärna

 

 • Våra aktiviteter skall genomföras med maximal effektivitet och optimal kvalitet anpassad

till situationen och dess behov

 

 • Våra kunder skall aldrig betala för annat än effektivt och för kunden värdeskapande arbete

 

 • Skulle vi av någon anledning göra något med icke ändamålsenlig kvalitet så gäller

"gör om , gör rätt!" utan att detta skall drabba kunden

 

 • Vi skall leverera , så långt detta är möjligt, minst det vi överenskommmit

 

 

Det är en del av vår affärside att hjälpa de som har det riktigt svårt ..inte bara de som vill bli bättre

 

 • Vi ska använda vår mångkunnighet och stora erfarenhet från självständigt ansvarstagande till att

minimera belastning hos kund liksom startsträckan vid ett engagemang

 

 • Vi skall göra vårt yttersta för att vara flexibla, även avseende vår ersättning, så att alla kan ta vår hjälp

 

 

 

Att göra nytta är det som driver oss!

 

 

 

 

 

 

___________________ ____________________________________________________________________________________________________

 

Turnia AB , Tennisvägen 32 , 611 64 Nyköping, Sweden

Visiting adres; Turnia AB, Wedholms Allé 2B , 611 39 Nyköping, Sweden

www.turnia.se e-mail info@turnia.se telephone +46 (0)70 389 19 20

 

Copyright Turnia AB 2015 All rights reserved