Hem

 

___________________ ____________________________________________________________________________________________________

 

 

Ledar- och VD-utveckling..

 

Från idé till

till affär..

Företags-

doktorn..

Hyr en tillfällig

kompanjon..

Operativa

tjänster..

Företagsdoktorn

 • för bättre och säkrare resultat
 • för problemlösning
 • när du ska avveckla/överlåta/konsolidera

En tillfällig kompanjon

 • för att säkra din framgång
 • när du vill öka takten
 • för energi och lastdelning
 • för ett bra och inspirerande bollplank

Innovationsstöd

 • när du har en produktidé
 • när du vill starta en affär

Personlig utveckling

 • växa som chef/ledare
 • växa som VD
 • växa i styrelsen
 • växa som ägare

Operativa tjänster

 • Hyra en chef/VD
 • Hyra en projektledare
 • Teknikutvecklingsstöd
 • Hyra en besiktningsman

Våra bästa tips

En ständigt ökande konkurrens gör det svårare och svårare att vara VD eller chef!

 

Att vara den ytterst ansvarige för en verksamhet som chef, VD eller ägare, ställer allt högre krav. Framförallt i små och medelstora verksamheter där konkurrensen sällan medger egna staber eller fria resurser. Där faller det på den ansvariges axlar att inte bara tillse att den dagliga verksamheten fungerar optimalt utan också att samtidigt arbeta med framtiden genom en ständig förbättring och anpassning av verksamheten.

.

Vår affärsidé är att vara din mångkunniga kompetens- och kraftreserv som gör att Du

klarar såväl dagens som morgondagens krav.

 

Vi har en mycket lång erfarenhet som verksamhetsansvariga och VD:ar. Den röda tråden

i alla dessa uppdrag har varit att förbättra verksamheterna och att göra dem

mera konkurrenskraftiga.

 

Vår erfarenhet från produkt- och affärsutveckling gör oss

också lämpade för att hjälpa till med förverkligande av en produktidé och uppstart

av nya affärer.

 

Under vår resa, som har omfattat såväl framgång som motgång, uppgång och

nedgång, men aldrig ett riktigt fall, har vi samlat på oss en omfattande

verktygslåda för de flesta situationer och behov. Framförallt så har vi

samlat de erfarenheter och nycklar en framgångsrik chef, VD eller

innovatör behöver.

 

En del av affärsidén är att göra det möjligt för alla att ta vår hjälp.

 

Vi vet att när man behöver hjälp som mest så är det också som svårast att ta hjälp. Antingen av finansiella orsaker eller för att tiden då paradoxalt nog inte räcker till för att ta hjälp. Problemet med att ta hjälp på grund av arbetsbelastning blir i vårt fall minimal då vi behöver ett minimum av assistans vid ett uppdrag. Finns det finansiella svårigheter för att ta hjälp så gör vi vårt yttersta för att hitta flexibla lösningar så att vår insats kan vara lönsam från första timmen.

 

Vårt högst prioriterade mål är att vår kunskap ska komma till Din nytta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta små- och medelstora företagen skulle må bra av vår hjälp

 

Det kanske låter lite självsäkert men inte desto mindre menar vi det. Vi vet hur svårt det är att driva ett företag på ett idealt sätt i dagens höga tempo och hårda konkurrens.

 

Vad tror Du själv att Ni skulle kunna åstadkomma med en verktygslåda och en mångkunnig kraftreserv lättillgänglig för de flesta situationer och utmaningar Ni möter idag och i framtiden? En resurs som Du kallar in när du behöver. En resurs som blir inspiration och garanti för Din framgång.

Om du är ute efter konsulter i kritstrecksrandigt så har du kommit fel

 

Vi tycker om att jobba med uppkavlade ärmar och inte ogärna i overall när det behövs. (Naturligtvis så kan vi ta på en slips och kavaj när det passar sig men det är inte riktigt vi).

 

Det finns många Du kan hyra som är bättre än oss på att tala om exakt hur bra eller hur dåligt det går för Er. Det vi kan är att tillsammans med Er ändra resultatet. Inte bara genom att tillsammans med Dig förstå vad som kan göras utan också genom att hjälpa till med att få det gjort. Vi kallar det att

vara Din eller Er "tillfälliga kompanjon".

 

Det bästa jag varit med om!

Joakim Struwe , VD , Oxelösunds Båtvarv

Vår policy gentemot

dig som kund

Turnia AB , Tennisvägen 32 , 611 64 Nyköping, Sweden

Besöksadress; Turnia AB, Wedholms Allé 2B , 611 39 Nyköping, Sweden

www.turnia.se e-mail info@turnia.se telephone +46 (0)70 389 19 20

 

Copyright Turnia AB 2015 All rights reserved