Om

___________________ ____________________________________________________________________________________________________

Den gemensamma nämnaren för våra år som VD:ar

och verksamhetsansvariga chefer har varit att bedriva

förändrings- och förbättringsarbete. Därav namnet

Turnia.

 

Det krävs en ständig anpassning till nya förutsättningar genom vård och utveckling av produktportfölj

och verksamhetens funktion och effektivitet. Sköts inte detta så uppstår en kris. Turnaround är ett begrepp

som används för en kraftig förbättring av resultat och funktion. Vi har varit med om ett antal sådana.

Det har gett upphov till namnet Turnia AB. Bolaget bildades 2005 och har levt vid sidan av våra

anställningar. Sedan 2015 så är verksamheten inom Turnia AB vår huvudsysselsättning.

 

 

 

Turnia är sammanlagt mer än 100 år av verksamhetsledning och förbättringsarbete

 

Kärnan i Turnia AB utgörs av personer med mångårig erfarenhet av att vara chefer och VD:ar. Vi har i dessa roller erfarenhet från olika typer av företag och även utav offentlig verksamhet (högskola). Vi har i botten en hög och bred teknisk kompetens. Vi har huvudsakligen verkat inom tung industri, verkstadsindustri och inom byggsektorn. Men vi har också mångårig erfarenhet från att leda och förbättra offentlig utbildnings och forskningsverksamhet (högskola) och utveckling av innovationer i mindre innovationsbolag. Verksamheternas storlek har varierat från små och medelstora upp till omsättningar på ett antal miljarder och organisationer med över tusen under- ställda.

 

Våra uppdrag har innefattat alla väsentliga funktioner i ett företag; teknikutveckling, produktion, underhåll, FoU, produktutveckling, kvalitetsarbete, miljöarbete, patenträtt, marknadsföring och försäljning, projektledning. strategiarbete och inköp. Vi har i huvudsak verkat i globala företag och där gjort internationella affärer och lärt oss hantera kunder från olika världsdelar.

 

Vi utger oss inte för att vara de bästa i varje fråga eller inom varje fack. Det finns alltid specialister som vet mer i varje specifik fråga. Vårt stora kapital är våra breda erfarenheter och heltäckande kompetenstäckning i kombination med vår kompetens att driva förändrings- och förbättrings- arbete. Vi har alltid verkat utifrån rollen som verksamhetsansvarig , chef eller VD. Vi har en diger erfarenhet från organisationsförändringar och vi anser oss vara mycket goda specialister inom arbetsrätt. Där vi saknar de riktiga specialistkunskaperna så tar vi hjälp från marknadens stora utbud av specialister och från våra egna upparbetade nätverk.

 

Vi har varit med om fantastiska framgångssagor och vi har varit med om riktiga kriser. Kanske är det det senare som lärt oss mest.

 

Vi vet av erfarenhet att det vi lärt oss är allmängiltigt och oftast möjligt att använda inom de flesta branscher och olika typer av verksamhet. De speciella kunskaper som krävs för varje branch och verksamhet finns i regel alltid hos de vi hjälper. Det är snarare den enkla kärnan och basen där dessa kunskaper ska verka som kan förbättras. Och det kan vi.

 

 

Lennart Westman

Tekn. Dr. KTH

Placeringsort Falun.

Har 20 års erfarenhet som chef/VD inom globala industriföretag. Har närmare 10 års erfarenhet som Akademichef för Högskolan Dalarna där han genomförde en "turnaround". Har ständigt jobbat med effektivisering och produktutveckling.

Har som hobby under många års tid utvecklat en metod för analys av aktiemarknaden (www.signect.se)

 

Hans Eriksson

Byggingenjör

Placeringsort Nyköping.

Har mer än 40 års erfarenhet som platschef och byggledare inom byggindustrin. Har jobbat såväl med projekt för den privata byggmarknaden som industriella projekt av alla storlekar. Har erfarenhet från internationellt arbete. Har en bred erfarenhet av olika och ibland mycket komplexa problemlösningar inom byggindustrin.

Idag flitigt anlitad som besiktningsman, "mentor", problemlösare och konsult för att effektivisera byggledning.

Turnia AB , Tennisvägen 32 , 611 64 Nyköping, Sweden

Besöksadress ; Turnia AB, Wedholms Allé 2B , 611 39 Nyköping, Sweden

www.turnia.se e-mail info@turnia.se telephone +46 (0)70 389 19 20

 

Copyright Turnia AB 2015 All rights reserved

Peter Westman

Civilingenjör KTH

Placeringsort Nyköping.

30 års erfarenhet som chef/VD i globala industriföretag. Har fem framgångsrika "turnarounds" bakom sig. Har under senare tid jobbat även med innovationsutveckling. En utpräglad entreprenör med specialitet att hitta lösningar, även om de måste hittas "out of the box".

Vi som är Turnia